Velkommen til Zonta Egersund og Omegn

Egersund og omegn Zontaklubb ble stiftet i 1998 og har pr. 1.6.24 48  medlemmer hovedsakelig fra Dalanekommunene Egersund, Sokndal og Bjerkreim samt fra Sirdal og Sandnes.

Vi er en aktiv klubb med flere prosjekter, utdanningsstipend og årets kvinnepris, Zontaprisen.

Årlig deltar vi på et felles arrangement 8.mars sammen med andre kvinneorganisasjoner i Dalane.

Møtene er innholdsrike med foredrag, turer, bedriftsbesøk, god mat, sosiale aktiviteter m.m.

Zontas formål er å styrke kvinners rettigheter, fremme likestilling og utdanning for unge jenter. Vårt motto:

Vi vil skape en bedre verden for kvinner og jenter!

Nyheter

Landsmøte i Egersund 20-22 september

Les mer

Møteaktiviteter for Zonta Norge, med klubber og komiteer kommende år

    26. oktober ZN styret/klubbpresidenter. 27. november  ZN styret og Informasjon/organisasjonskomiteen. 18. april 2024 ZN styret/klubbpresidenter. 6. mai 2024 ZN styret og Informasjon/organisasjonskomiteen.  

Les mer

Convention i Brisbane, Australia juni 2024,

https://www.zontaconvention.com

Les mer SE NYHETER

Kalender

Medlemsmøte 19.06.24

Tur til «Oldemors Hage» Roligheten – Åna Sira. Innlegg og aktiviteter fra lokale aktører.

Les mer

Medlemsmøte 21.8.24 Jøssingfjord Vitenmuseum

Les mer

Medlemsmøte 16.10.24 Bedriftsbesøk hos Swagelok Norway på Forus

Les mer SE ARRANGEMENTER

Globale initiativer

VI VIL STOPPE BARNEEKTESKAP

Nesten 650 millioner nålevende kvinner ble giftet bort før fylte 18 år.

VI SIER NEI TIL VOLD MOT KVINNER OG JENTER

2 av 3 kvinner har opplevd fysisk og/eller seksuell vold i nære relasjoner

VI VIL UTJEVNE KJØNNSBASERTE FORSKJELLER INNEN UTDANNING

For hvert ekstra års skolegang økes jenters eventuelle lønn med 10-20 procent.

Zonta Egersund